top of page

Metizport blir en del av MOT sine nasjonale ambassadører


Metizport ble i februar 2021 Norges første esportorganisasjon som ble en MOT-ambassadør, da på kommunenivå. I dag kan vi gledelig annonsere at vi har rykket opp ett nivå og blir dermed nasjonal ambassadør.


Som en del av vår nye rolle i MOT-systemet skal vi være med på å styrke gaming & esportmiljøet. Vi skal ha en visjon om at ingen skal føle seg alene. For å forebygge dette skal vi trene ungdommene våre til å bry seg og ta ansvar for alle skal føle seg inkludert. Mot har over lengre tid jobbet for å styrke ungdommen sin livsmestring og robusthet gjennom Mot i skolen og andre arrangementer.


Les mer om MOT her:Sverre Ræder - Foto MOT
Sverre Ræder - Foto MOT

"Det er herlig å ha Metizport med på laget som MOT-ambassadører. Vi i MOT er opptatt av å være på de arenaene ungdom er, og vi vet at det er veldig mange ungdommer som har e-sport og gaming som sin store interesse. Da er det fantastisk at Metizport går foran som forbilder og ønsker å sette fokus på å skape gode, trygge miljøer hvor alle er inkludert, og bidra til å bygge robuste ungdommer"

-Sverre Ræder, Leder MOT Merkevare

Arjan Sydhagen Dalsøren - Foto Metizport
Arjan Sydhagen Dalsøren - Foto Metizport

"Det er en ære for Metizport å bære MOT-logoen på drakten, det er noe vi gjør med stolthet. Vi skal jobbe godt med MOT i tiden fremover. Metizport har et godt communtity både lokalt, nasjonalt, på Discord og vår generell følgerbase. Vi skal være med på å bygge robuste ungdommer og videreutvikle gode og trygge miljøet for alle!"

-Arjan Sydhagen Dalsøren, CEO MetizportEr du god til å bry deg? Husk du kan gjøre en forskjell!

#MOT #wheregamingmatters #SHOWCOURAGE

bottom of page