top of page

Metizport blir en del av MOT sine nasjonale ambassadører


Metizport ble i februar 2021 Norges første esportorganisasjon som ble en MOT-ambassadør, da på kommunenivå. I dag kan vi gledelig annonsere at vi har rykket opp ett nivå og blir dermed nasjonal ambassadør.


Som en del av vår nye rolle i MOT-systemet skal vi være med på å styrke gaming & esportmiljøet. Vi skal ha en visjon om at ingen skal føle seg alene. For å forebygge dette skal vi trene ungdommene våre til å bry seg og ta ansvar for alle skal føle seg inkludert. Mot har over lengre tid jobbet for å styrke ungdommen sin livsmestring og robusthet gjennom Mot i skolen og andre arrangementer.


Les mer om MOT