top of page

NY AVTALE MED SPAREBANKEN MØRE

Største banken på Nordvestlandet signerer ny partneravtale med Metizport.


Fv: Marius Løvøy Røvik, Instruktør - Per Ronald Knutsen, Banksjef Sparebanken Møre - Steffen Anderson, Prosjektleder - Arjan Sydhagen Dalsøren, Daglig Leder. Foto: Metizport

Sparebanken Møre har gjennom oppbyggingen av organisasjonen vært den viktigeste samarbeidspartneren til klubben.

Banken er en aktiv samfunnsaktør og tar sitt samfunnsansvar på alvor. Gjennom avtalen vil Metizport bli en synligere aktør og de lokale tilbudene blir større og bedre.