top of page

World Mental Health Day | Verdensdag for psykisk helse

World Mental Health Day, eller Verdensdag for psykisk helse, er en FN-dag som markeres internasjonalt. Den offisielle dagen er 10. oktober, men i Norge er det vanlig å markere fra midten av september til midten av oktober. Dagen ble opprettet i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte 10. oktober til å være en dag for å øke bevissthet om psykisk helse verden rundt. Nå markeres dagen i over 150 land. Helt frem til 1994 hadde ikke dagen noe spesielt tema annet enn å spre bevissthet og kunnskap, men etter forslag fra daværende «Secretary General» for WFMH, Eugene Brody, ble dagen markert med tema. I år, 2022, er det internasjonale temaet for dagen, “Make Mental Health & Well-Being for All a Global Priority”. I Norge har vi i tillegg brukt og hatt et eget nasjonalt tema, som i år er “Vi trenger hverandre. Løft blikket!”


 

Som en esportorganisasjon i Norge, med flere unge spillere, er det viktig at vi gjør det vi kan for å hjelpe å sette lyset på en slik dag. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at omtrent halvparten av Norges befolkning vil oppleve alvorlige psykisk problemer gjennom livet. Det å snakke om og åpne for samtaler om psykisk helse vil gjøre det lettere for folk å håndtere problemene og søke hjelp. Gaming og esport er en stor del av mange unges liv, så ved å åpne en samtale innad i miljøet vil det forhåpentligvis åpne rom for samtaler.

 

Mental Helse Ungdom er en norsk organisasjon som jobber for bedre psykisk helsehjelp, mer åpenhet om psykisk helse og en generell bedre psykisk helse hos ungdom.


«Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 36 år. Vi jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. Våre verdier er Mot, Åpenhet og Likeverd.» - Mental Helse Ungdom nettside


https://mentalhelseungdom.no/om-mental-helse-ungdom/


På nettsiden deres finner man mye informasjon om organisasjonen og måten de jobber på. Noen av tilbudene de har er blant annet flere chatterom på nettsiden, «PsyktNormalt» et youtube prosjekt, #Gameprat et twitch prosjekt, i tillegg til at de arrangerer sommerleir for sine medlemmer og mer.

Vi ønsker å støtte dem ved å samle inn penger slik at de kan fortsette å gjøre den viktige jobben de gjør.

bottom of page