top of page

World Mental Health Day | Verdensdag for psykisk helse

World Mental Health Day, eller Verdensdag for psykisk helse, er en FN-dag som markeres internasjonalt. Den offisielle dagen er 10. oktober, men i Norge er det vanlig å markere fra midten av september til midten av oktober. Dagen ble opprettet i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte 10. oktober til å være en dag for å øke bevissthet om psykisk helse verden rundt. Nå markeres dagen i ov